Shenzhen XinFei Science&Technology ltd

  • Profil Perusahaan:
  • Tel:
  • (86)(755)(83281295)

  • Fax:
  • (86)(755)(83274885)

  • Nama:Susan
  • ICQ:93534637
  • MSN:xfei@xfei.com
  • Alamat:Room 10D,XianDaiZhiChuang Building,Huaqiang North Road,Shenzhen China
  • Negara::China

Shenzhen XinFei Science&Technology ltd

    Mendaftarkan tanggal: 25/03/2003 0:00:00